Bán đất dự án Ba ĐÌnh SL1 ô 2 giá 18tr đường 48m, dien tích 150m.
Liên hệ :0934.426.499 -.989.095.148