Dải đất miền Trung nhiều nắng gió lại là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa kiệt xuất của thiên nhiên và con người tạo dựng. Trên dải đất hẹp, từ Quảng Bình tới Quảng Nam đã hình thành nên con đường du lịch di sản miền Trung. Nó là kết quả tự nhiên của sự thừa nhận quốc tế với giá trị văn hóa của thiên nhiên và con người Việt Nam.

Giá Tour: 2.750.000đ

Nguồn: http://www.hanhtrinhviet.com.vn/Du-L...Phong-Nha.html

Các từ khóa liên quan: du lich mien trung, du lịch miền trung, du lịch Đà Nẵng- Hội An, Du lịch Huế- Phong Nha, tour du lịch miền Trung, du lịch Đà Nẵng, tour du lịch Đà Nẵng
Dải đất miền Trung nhiều nắng gió lại là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa kiệt xuất của thiên nhiên và con người tạo dựng. Trên dải đất hẹp, từ Quảng Bình tới Quảng Nam đã hình thành nên con đường du lịch di sản miền Trung. Nó là kết quả tự nhiên của sự thừa nhận quốc tế với giá trị văn hóa của thiên nhiên và con người Việt Nam.

Giá Tour: 2.550.000đ

Nguồn: http://www.hanhtrinhviet.com.vn/Hanh...-An---Hue.html

Các từ khóa liên quan: hành trình di sản miền Trung, tour du lịch Đà Nẵng- Hội An- Huế,
Du lịch Đà Nẵng- Hội An- Huế, du lich Da Nang, tour du lịch Đà NẵngChi Tiết đặt Tour:

Viet Sail Travel Co., Ltd
Điện Thoại: 04.39351648
Email: info@vietsailtravel.com
Website: http://www.hanhtrinhviet.com.vn