Thông tin cho nhà đầu tư có nhu cầu gấp liền kề Kim Chung Di Trạch:
LK 22 ô 18
LK 16 ô 83
LK 12 ô 27
LK 18 ô 32
Giá gốc 14 tr, đã đóng 100%
Giá bán thỏa thuận
Người bán Phan Thúc Định 0972780333