Hiện tại tôi đang 1 số lô của Hoàng Vân mê Linh
- BT1 - 05 diện tích 276m2
- BT3 - 05 diện tích 276m2
-DV02 -Ô 09 diện tích 99m2
-CL04 -Ô 05 diện tích 135m2


ai có nhu cầu liên hệ Mis Thơm, 0985055468
đảm bảo giá rẻ nhất thị trường