Bán nhanh cho những ai đang tìm gấp liền kề Tân Tây Đô:
LK2- ô góc, S= 80m2, 131m2
LK6- ô thường, S= 95m2
LK6-16
LK1-07
LK2-18
LK6-51
LK7-15
LK2-05
LK2-53
LK8-32
LK1-43
LK1-32
Giá bán hài lòng trên cả sự mong dợi của nhà đầu tư
Hiện nay đã xây thô xong, đóng 100% tiền đất, 90% tiền xây thô
Liên lạc thành công Phan Thúc Định 0972780333