Bán liền kề Cienco5 - Mê Linh giá tốt nhất thị trường:
*) Đường 24m khu cũ:
+ LK8 ô 19: diện tích 100m2, hướng Tây. Giá 19.2 tr/m2 bao tên
+ LK1 ô 12: diện tích 100m2, hướng Tây. Giá 19 tr/m2 bao tên
+ LK4 ô 54: diện tích 100m2, hướng Đông. Giá 19.4 tr/m2 bao tên
+ LK2 ô 33: diện tích 100m2, hướng Bắc. Giá 19 tr/m2 bao tên.
*) Đường 15.5m khu cũ:
+ LK7 ô 56: diện tích 100m2, hướng Bắc. Giá 17.2 tr/m2 bao tên
+ LK6 ô 22: diện tích 100m2, hướng Nam. Giá 17.6 tr/m2 bao tên
+ LK2 ô 16: diện tích 100m2, hướng Nam. Giá 17.4 tr/m2 bao tên
+ LK5 ô 15: diện tích 100m2, hướng Tây. Giá 17.2 tr/m2 bao tên
+ LK8 ô 42: diện tích 100m2, hướng Đông. Giá 17.4 tr/m2 bao tên.

LH: 0984 395 062