Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp PLC Qns Series MITSUBISHI chính hãng với
• Giá rẻ hơn giá thị trường.
• Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
• Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
• Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
• Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản phẩm PLC Qns Series MITSUBISHI Tiến phát Cung cấp

CPU
Q00UJCPU
Q00UCPU
Q01UCPU
Q02UCPU
Q03UDECPU
Q03UDCPU
Q04UDEHCPU
Q04UDHCPU
Q06UDEHCPU
Q06UDHCPU
Q10UDEHCPU
Q10UDHCPU
Q13UDEHCPU
Q13UDHCPU
Q20UDEHCPU
Q20UDHCPU
Q26UDEHCPU
Q26UDHCPU
INPUT
QX10
QX10-TS
QX28
QX40
QX40-TS
QX40-S1
QX40H
QX41 (Not
QX41-S1
QX42 (Not
QX42-S1
QX50
QX70
QX70H
QX71
QX72
QX80
QX80-TS
QX80H
QX81
QX82
QX82-S1
QX90H
OUTPUT
QY10
QY10-TS
QY18A
QY22
QY40P
QY40P-TS
QY41P
QY42P
QY50
QY68A
QY70
QY71
QY80
QY80-TS N
QY81P
QH42P
QX48Y57
QX41Y41P
QI60
ANALOG I/O MODULE
Q68ADV
Q62AD-DG
Q66AD-DG
Q68ADI
Q64AD
Q64AD-GH
Q68AD-G
Q68DAVN
Q68DAIN
Q62DAN
Q62DA-FG
Q64DAN
Q66DA-G
Q64RD
Q64RD-G
Q68RD3-G
Q64TD
Q64TDV-GH
Q68TD-G-H01
Q68TD-G-H02
Q64TCRT
Q64TCRTBW
Q64TCTT
Q64TCTTBW
Q62HLC
PULSE I/O AND POSITIONING MODULE
QD60P8-G
QD62
QD62D
QD62E
QD63P6
QD75P1
QD75P2
QD75P4
QD70P4
QD70P8
QD75D1
QD75D2
QD75D4
QD70D4
QD70D8
QD75M1
QD75M2
QD75M4
QD75MH1
QD75MH2
QD75MH4
QD74MH8
QD74MH16
QD72P3C3
BASE AND POWER SUPPLY
Q33B
Q35B
Q38B
Q312B
Q38DB
Q312DB
Q32SB
Q33SB
Q35SB
Q38RB
Q63B
Q65B
Q68B
Q612B
Q52B
Q55B
Q68RB
QC05B
QC06B
QC12B
QC30B
QC50B
QC100B
Q6DIN1
Q6DIN2
Q6DIN3
Q6DIN1A
QG60
Q61P
Q62P
Q63P
Q64PN (Note 8)
Q61SP
Q63RP
Q64RP
Q61P-D
MODULE KHÁC
QJ71MES96
GT05-MEM-128MC
GT05-MEM-256MC
QJ71E71-100
QJ71E71-B2
QJ71E71-B5
QJ71C24N
QJ71C24N-R2
QJ71C24N-R4
QD51
QD51-R24
SWIVD-AD51HP
QJ71GP21-SX
QJ71GP21S-SX
QJ71LP21-25
QJ71LP21S-25
QJ72LP25-25
QJ71LP21G
QJ72LP25G
QJ71LP21GE
QJ72LP25GE
QJ71BR11
QJ72BR15
QJ71NT11B
QJ61BT11N
QJ61CL12
QJ71FL71-T-F01
QJ71FL71-B2-F01
QJ71FL71-B5-F01
QJ71FL71-T
QJ71FL71-B2
QJ71FL71-B5
QJ71AS92
Q80BD-J71GP21-SX
Q80BD-J71GP21S-SX
Q81BD-J71LP21-25
Q80BD-J71LP21-25
Q80BD-J71LP21S-25
Q80BD-J71LP21G
Q80BD-J71LP21GE
Q80BD-J71BR11
Q81BD-J61BT11
Q80BD-J61BT11N

Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com