BT14 – 06 ô góc vào tên trực tiếp với chủ đầu tư
BT15 – 16 vào tên trực tiếp với chủ đầu tư
BT6 – 08 vào tên trực tiếp với chủ đầu tư
Liên hệ ngay để sở hữu : Mr Nam 0913259868 / 0904662326