Chuyên môn hoá luôn đem lại cho doanh nghiệp hiệu quả hoạt động cao và chuyên nghiệp, đặc biệt những hoạt động mang tính hỗ trợ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp như kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp, luật pháp, nhân sự… là một tổ chức độc lập và chuyên nghiệp, Công ty TNHH TMDV TID Việt Nam sẽ hậu thuẫn tốt bước đường thành công của quý khách hàng với những dịch vụ sau:
Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
+ Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế
+ Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán
+ Đăng ký mã số thuế cá nhân trên phần mềm của tổng cục thuế
+ Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế
† Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý
+ Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
+ Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều
+ Lập báo cáo TNDN tạm tính theo quý
† Lập sổ sách kế toán và Quyết toán thuế
+ Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán
+ Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
+ Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
+ Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
+ Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
+ Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/ quý/ năm
+ Báo cáo lưu chuyển tiền ( trực tiếp - gián tiếp )
+ Lập báo cáo tài chính cuối năm -Quyết toán thuế TNDN
† Đối với những doanh nghiệp mới thành lập chúng tôi xin cung cấp các dịch vụ sau:
+ Lập tờ khai thuế môn bài + Khai thuế GTGT tháng
+ Tư vấn thủ tục mua hoá đơn lần đầu. + Thiết lập sổ sách kế toán
+ Đăng ký mã số thuế cá nhân
Công ty TNHH thương mại dịch vụ TID Việt Nam – Phòng 211 - Nhà N6D, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04 6673 1839 - Hotline: 091 3030 459 – 097 930 8585 –Email: Info@clubketoan.com - Website: http://clubketoan.com