Giá gốc 10.8 tr . Chênh thấp, đóng 55% kí trực tiếp với chủ đầu tư.Có nhiều căn KHU R & K , giá bán = gốc + chênh 75 (tr). ký trực tiếp với - Chủ đầu tư: công ty CP KIEN TRÚC VIỆT NAM :
Liên hệ :0934.426.499 - 0989.136.305</B>