Phần mềm quản lý điểm sinh viên-Score (chỉ có ở http://ibanksc.com)
Chương trình Quản lý Điểm sinh viên ngoài chức năng quản lý điểm và kết quả học tập của sinh viên trong trường một cách chặt chẽ, chương trình còn quản lý cả hồ sơ lý lịch của sinh viên cũng như những thông tin có liên quan trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu tại trường ...
1. Quản lý hệ thống.
1.1. Quản lý đăng nhập.
1.2. Thay đổi mật khẩu.
1.3. Thiết lập kết nối:
1.4. Quản lý nhóm người dùng.
1.5. Quản lý người dùng:
2. Quản lý danh mục:
2.1. Danh mục khóa học.
2.2. Danh mục lớp học.
2.3. Danh mục ngành học.
2.4. Danh mục năm học.
2.5. Danh mục thứ tự năm học.
2.6. Danh mục học kỳ.
2.7. Danh mục khối kiến thức.
2.8. Danh mục môn học.
2.9. Danh mục loại điểm:
2.10. Cấu hình công thức tính điểm môn học:
3. Quản lý điểm ..
3.1. Quản lý danh sách sinh viên.
3.2. Quản lý danh sách điểm - sinh viên – môn học:
3.3. Tính điểm tổng kết môn học:
4. Tiện ích:
4.1. Xuất bảng điểm của sinh viên.
4.2. Xuất điểm môn học ra file
4.3. Xuất bảng điểm tổng kết theo lớp.
Màn hình chính của chương trình


Trên đây là một số chức năng của phần mềm quản lý điểm sinh viên .Download tài liệu Quản lý điểm để được biết thêm chi tiết về các chức năng trong phần mềm
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hotline : 0906 998 194 Vũ Đình Bổng - 0986 322 446 Phan TIến Dũng - 0908 376452 Pham bá Thơm

img]http://cb8.upanh.com/19.0.24408977.IX20/untitled.jpg[/img]
Download tại:
Code:
http://www.mediafire.com/?pp9swlpa71vp2zs
  http://www.mediafire.com/?0xxlbqwjl14qetx