Nhà vườn liền kề chi đông cần sang tên chuyển nhượng:
L04/NV 58 Diện Tích 167.5m2
L15/NV 01 Diện tích 188m2
L05/NV 30 diện tích 165m2
Đóng 100% đang chờ ra sổ đỏ giá bán từ 9 triệu - 11 triệu/m2
Chi tiết liên hệ: Khuyên 0972392200