Diamond Park New
Bán Biệt Thự A11. Gốc 5.3tr/m2 ; đóng 70% . N28, gốc 9tr/m2; đóng 60%
Liên hệ : 0906.177.884 Anh Hoàn