Hiện tại sàn Hải Hà chúng tôi đang phân phối liền kề dự án Kim Chung Di Trạch
Liền kề 16 ô 22 và 25 giá 37
Liền kề 13 ô 15 đường 17m giá 45
Liền kề 22 ô 42 giá 41,5
Liền kề 22 Ô 15 Giá 59
Liền kề 22 ô 74 Giá 50
Liền kề 19 ô 60 Giá 45
Liền kề 23 ô 48,49,50 Giá 42