Liền Kề 14 ô 15: giá 16tr bao tên, khu mở rộng

Liền Kề 1 ô 10: giá 16,5tr ủy quyền, khu mở rộng
lH: 0984709986