CT1 Can 803 giá 1530USD diện tích 104m2. giừ đóng 30% cộng với 650tr chênh.
CT1 Can 903 giá 1530USD diện tích 104m2. giừ đóng 30% cộng với 650tr chênh.
CT1 Can 504 giá 1530USD diện tích 104m2. giừ đóng 30% cộng với 650tr chênh.
hướng đông nam

ai quan tâm liên hệ mis Thơm 01259613384