Nhượng suất ngoại giao tòa nhà Mandarin garden- Dự án NO3 Đông Nam Trần Duy Hưng, tầng15-20, giá 2200$/m2. liên hệ 0948982007