Liền Kề 9 ô 16: giá 18,5 tr bao tên, khu cũ

Liền Kề 6 ô 41: giá 18tr bao tên, khu mở rộng
lH: 0984709986