Hôm nọ mình đi mua một chiếc adapter hp về nhà mới biết là mua nhầm loại chân kim với giá 220N

Bạn nào cần mua mình để lại cho. Giá cả thỏa thuân. Gọi cho mình vào số: 01692055 841. Mình tên Nhung.

Mô tả: adapter hp, chân kịm


Ngày mua: 12/1/2011


Chưa dùng lần nào, mua ở công ty Duy Anh ở đường Trần Đại Nghĩa


Bảo hành 6 thảng!