toi can ban lk1 DT 90m2, huong dong, duong 18m, gia 45
lk2 o goc 2 mat tien duong 18 va 13, gia 6.3ty bao gom ca xay tho va hoan thien mat ngoai
Lien he chi Dung: 0977.721.217