Bán căn hộ CC The Pride, mặt đường Lê Văn Lương kéo dài
- Tòa nhà CT1 – Tầng 31 – căn hộ C3 – Ban công hướng Đông Nam
- Diện tích 88,06 m2
- Tổng giá trị căn hộ đã bao gồm các loại phí (VAT, phí bảo trì, phí quản lý): 2.099.350.400 đồng
- Đơn giá gốc căn hộ (đã gồm VAT, chưa gồm các phí quản lý, phí bảo trì) : 21.450.000 đồng/m2
- Đơn giá căn hộ thực tế phải trả(đã gồm VAT và phí quản lý, phí bảo trì): 23.840.000 đồng/m2
- Tiến độ đóng góp:
o Tiến độ chia làm 7 đợt :
Đợt 1: 50%, đợt 2: 10%, tổng là 60%, đã đóng: 1.330.058.240 đồng và đãvào tên hợp đồng mua bán.
Đợt 3, 4, 5: mỗi đợt 10%
Đợt 6,7: mỗi đợt 5%:
- Bán chênh 150 triệu đồng
Liên hệ: 0989343452