Tôi hiện đang có một căn ở tòa R2 Royal City. S= 152m tầng 10 căn góc. đã nộp 40%. giá gốc là 1850$. nay có nhu cầu mua căn lớn hơn muốn nhượng lại giá gốc + 120 chênh. tiến độ đóng tiền như sau. tháng 10 - 2011 đóng 10%. tháng 4 năm 2012 đóng tiếp 10%. tháng 9 năm 2013 giao nhà đóng 40%.
ai có nhu cầu mua liên hệ Ms Thơm : 01249613384