Còn nhiều sản phẩm khác mời các bạn tham khảo tại http://moli.vn/
MỪNG XUÂN TÂN MÃO
TINH DẦU NGUYÊN CHẤT MOLI KHUYẾN MẠI TỚI 50%
Đối với các sản phẩm:
1. Tinh dầu Bạc Hà (10ml)
2. Tinh dầu Cỏ Chanh (10ml)
3. Tinh dầu Chanh Sần (10ml)
4. Tinh dầu Hương Nhu (10ml)
5. Tinh dầu Quế (10ml)
6. Tinh dầu Thông (10ml)
7. Tinh dầu Cam tinh khiết (10ml)
- Khi mua từ 01-02 sản phẩm sẽ được giảm giá 10% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 03-04 sản phẩm sẽ được giảm giá 15% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 05-06 sản phẩm sẽ được giảm giá 20% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 07-08 sản phẩm sẽ được giảm giá 25% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 09-10 sản phẩm sẽ được giảm giá 30% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 11-12 sản phẩm sẽ được giảm giá 35% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 13-15 sản phẩm sẽ được giảm giá 40% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 16-24 sản phẩm sẽ được giảm giá 45% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 25 sản phẩm sẽ được giảm giá 50% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TINH DẦU NGUYÊN CHẤT KHÁC
- Khi mua từ 01-05 sản phẩm sẽ được giảm giá 10%
- Khi mua từ 06-10 sản phẩm sẽ được giảm giá 12% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 11-15 sản phẩm sẽ được giảm giá 15% % và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 16-20 sản phẩm sẽ được giảm giá 17% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 21sản phẩm sẽ được giảm giá 20% và tặng 01 lò xông tinh dầu Moli01, Moli02, Moli03
- Khi mua từ 50 sản phẩm trở lên sẽ được giảm giá tới 35% giá trị đơn hàng
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ mua hàng và thử tinh dầu: Café Nâu số 6 - Ngõ 111 - Láng Hạ
Website: www.Moli.vn _ Hotline: 0936 894 498
Email: Contact@moli.vn
[IMG]]