LÀM CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC CÓ ĐẤY ĐỦ TEM, PHÔI CỦA TRUNG TÂM, BỘ GIÁO DỤC,… UY TÍN, ĐẢM BẢO
-Của trung tâm, làm trong 2 ngày
-Của Bộ GD, làm trong 7 ngày
Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình
Mr Tùng: 0977706300
Email: thanhtung.neu.edu@gmail.com