Mình đang phân phối tầng 28 CC cao tầng hesco Văn Quán Hà Đông, CHCC Hesco Văn Quán .Tầng 28 có 10 căn có các DT tuỳ chọn 134m, 95m, 87m2, giá gốc + chênh lệch thấp .
Hotline Phan Thúc Định 0972780333