Có 2 sim tứ quý 7 đầu 091. Không cần dùng đến bán 1 sim mang số 0913647777. Ai có nhu cầu thực sự vui lòng liên hệ theo số máy trên.
xin cảm ơn.