Bán liền kề Kim Chung Di Trạch:
LK7 ô số 49: diện tích 100m2, đường 12m giá 40 tr/m2 bao sang tên.
LK18 ô số 9: diện tích 100m2, đường 17m giá 44 tr/m2 bao sang tên
LK23 ô số 49 và 50: giá 37.5 tr/m2 bao sang tên.
LK23 ô số 51: giá 37 tr/m2 bao sang tên.
LK18 ô số 7: diện tích 100m2 đường 17m giá 47 tr/m2 bao sang tên
LK7 ô số 17: diện tích 100m2 đường 10.5m giá 37.5 tr/m2 bao sang tên
LK4 ô số 4: giá 45 tr/m2 bao sang tên.

LH: 0984 395 062