CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT TRUNG</B>
Đ/C: 1283 Đường giải phóng –Hoàng liệt –Hoàng Mai –Hà Nội
_____o0o______</I>

- Chuyên bán trả góp các loại xe ô tô tải vinaxuki các loại ô tô nhập khẩu TOYOTA-DAEWOO</B>-MAZDA…..

Liên hệ: NGUYỄN VĂN THÁI :0976528124</B>

Email: nguyenthaiauto@gmail.com website: viettrungauto.com
-Hổ trợ Khách Hàng làm thủ tục trọn gói:
+ Ngân hàng
+ Đăng kí
+ Đăng kiểm
+ Hoán cải ,Hạ tải

- Qúy khách chỉ cần 30%-50% trả góp bạn đã sở hữu được một chiếc xe thương mại như ý. Lãi suất chưa đến 1% /tháng DV đăng ký, đóng thùng trọn gói.
Sau đây là một số thủ tục vay vốn để mua xe ô tô đối với Doanh nghiệp và với khách hàng là cá nhân
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại hổ trợ tư vấn khách hàng

Hotline : 0976528124

Hồ sơ vay vốn đối với doanh nghiệp
****
1.Hồ sơ pháp lý
- Quyết định thành lập doanh nghiệp,điều lệ doanh nghiệp.
- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT ( nếu có), Tổng giám đốc(giám đốc),Kế toán trưởng.
- Giấy phép đăng kí kinh doanh, mã số thuế ( bản sao y công chứng)
- Bản phô tô chứng minh thư của Tổng giám đốc,giám đốc ,kế toán trưởng
- Giấy phép đầu tư, mã số XNK( đối với doanh nghiệp có vốn đâu tư của nước ngoài)
- Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập( công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh).
- Biên bản họp hội đồng quản trị của công ty về việc vay vốn mua ô tô, cử người đại diện vay vốn
2.Hồ sơ tài chính
- Bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất,báo cáo lưu chuyển tiền tệ, xác nhận công nợ(nếu có), bảng kê tình hình nộp thuế GTGT từ đầu năm tới thời điểm hiện tại.
- Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vay vốn
+ Hợp đồng mua bán xe ô tô
+ Phiếu thu tiền đã nộp để mua xe theo hợp đồng đã ký
- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập khác đơn vị
( nếu có)
3.Hồ sơ khác
- Một số hợp đồng kinh tế đầu ra, đầu vào đã và đang thực hiện, hóa đơn - mua hang hóa dịch vụ, hàng tồn kho,tài sản cố định…
- Mối quan hệ với các ngân hàng khác


Hồ sơ vay vốn đối với cá nhân
******
1.Hồ sơ pháp lý</I>
- Hồ khẩu ( bản phô tô)
- Chứng minh thư( bản phô tô)
- Giấy đăng kí kết hôn( hoặc xác nhân độc thân).
2.Hồ sơ tài chính</I>
+Hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan chứng minh thu nhập ( Hợp đồng vận chuyển, bảng lương…)
3.Hồ sơ tài chính đảm bảo</I>
+ Hợp đồng mua bán ô tô
+ Phiếu thu tiền đã nộp để mua xe theo hợp đồng đã kí</B>

*Lưu ý: </I>Xe ô tô phải mua bảo hiểm vật chất trong toàn bộ thời gian vay vốn