Lk 22 ô 47,48 giá 37,5

Lk 23 ô 52,53,54 giá 37,5

Lk 7 ô 14 giá 37,5

Lk 22 ô 3 giá 53 đường 30m
LK 15 ô 42 đường 17m giá 41 bao vào tên
LK 9 ô 11 giá 37
LK 9 ô 9,12 giá 36.8
LK 9 o 9, 12 gia 37.4
LK 22 o 65 giá 37 bao sang tên
Liên hệ ngay : mr Nam 0913259868 / 0904662326