Bảng báo giá


Công ty TNHH SX TM Nhật Tùng bán các sản phẩm máy sản xuất băng dính sau:
1.M áy Ph ân cu ộn B ăng keo
-K ích th ư ớc : 2200 x 1200 x 1400
-Ph ân cu ộn : 47mm
-T ốc đ ộ ph ân cu ộn : 150(m/ph út)
-C ông su ất :3.7k w(5HP)
-Inv erter(bi ến t ần):3.7k w(5HP)
-Ngu ồn đi ện: 220 – 380v
-Linh ki ện ngo ại nh ập (Đ ài Loan, H àn Qu ốc, Nh ật)
* Khu ôn r út l õi gi ấy : 4900 x 800 x 1400(mm)
Gi á 125.000.000 đ
2.Máy cắt băng keo ( thủ công)
-Kích thước : 1900 x 600 x 1200 (mm)
Dao cắt đĩa : 150mm
Nguồn điện : 220 – 380v
Giá : 20,000,000VNĐ
3.Máy cắt lõi giấy
Kích thước : 1000 x 450 x 1100 (mm)
Công suất : 0.75Kw (1HP)
Nguồn điện : 380v
Giá : 30,000,000VNĐ
4.Máy sửa cuộn: 47 – 72 (mm)
Giá : 15,000,000VNĐ
5.Máy cuốn cây
Giá 75,000,000 VNĐ
6.Máy sấy màng :10,000,000đ
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trụ Sở chính H à N ội
Nguyễn Minh Tuấn
Director
Công ty TNHH SX TM Nhật Tùng
Đc: Lô A2 CN5 , KCN Từ Liêm, Hà Nội
Đt: 04.3.7617106,
Fax: 04.3.7617105
website: http://nhattung.com.vn
email: tuan462@vnn.vn