Chúng tôi, công ty TNHH Tư Vấn Đông Phương - phụ trách chuyên môn là ông Trần Văn An,
Nhận xử lý số liệu kế toán, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2010
Đảm bảo: bảo mật thông tin, chi phí thấp, nhanh gọn, chính xác và có lợi cho khách hàng.
Nhận thực hiện đối với khách hàng các loại hình doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài. Khu vực: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, các tỉnh lân cận TPHCM

Liên hệ: Công ty TNHH Tư Vấn Đông Phương - Ông Trần Văn An
Điện thoại: 08.62579141 - 08.54270515
Di Động: 0908005554 (Anh An)