LK 8 ô 17 đường 24m , Diện tích 100m2 , Gía bán 19,2tr/ m2 .

LK 9 ô 31,18 đường 24m , Diện tích 100m2 , Gía bán 17,7tr/ m2 .

LK 15 ô 16 đường 24m , Diện tích 100m2 , Gía bán 16,7tr/ m2 .

LK 4 ô 50 đường 24m , Diện tích 100m2 , Gía bán 19,2tr/ m2

LK 4 ô 8 đường 24m , Diện tích 100m2 , Gía bán 17,2tr/ m2

LK 18 ô 22 , Diện tích 100m2 , Gía bán 17,2tr/ m2
Vào tên trực tiếp với chủ đầu tư.
Liên hệ ngay : Hotline: Mr Nam 0904.66.23.26/ 0913.259.868