Vietskills cung cấp sách theo các chủ đề về kinh tế, quản trị, thương mại,...và theo yêu cầu của các bạn; giúp sinh viên, người đi làm có nguồn tài liệu để nghiên cứu, viết tiểu luận, khóa luận,...Tất cả đều bằng tiếng anh.Link website