Cung cấp code all HTC all database. Hiện tại HTC gồm 3 database code với giá khác nhau:
check data tại Link Xem hình ảnh hướng dẫn cuối bài
bẻ khóa HTC Touch Pro , mở mạng Vodafone HTC Touch Pro , unlock T-Mobile MDA Vario IV , giải mã AT&T HTC Fuze

unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC T727X / HTC Touch Pro / Orange HTC Touch Pro / Swisscom HTC Touch Pro / Vodafone HTC Touch Pro / AT&T HTC Fuze / O2 Xda Diamond Pro / O2 Xda Serra / T-Mobile MDA Vario IV / SoftBank X05HT / NTT DoCoMo PRO series HT-01A.xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 15->20 phút
Phí unlock là 300.000 VNĐ .
! Unlock - Giải Mã, ! Unlock theo mạng, AT&T USA, Foma - Docomo, HTC 1, Orange, SoftBank, Vodaphone
bẻ khóa T-Mobile MDA Compact V , mở mạng HTC T535X , unlock HTC Touch Diamond 2 , giải mã HTC Topaz

unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC T535X / HTC Touch Diamond2 / O2 Xda Diamond 2 / T-Mobile MDA Compact V.xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline
Thời gian unlock trong vòng 15->20 phút .
Phí unlock là 300.000 VNĐ .
Unlock - Giải Mã, ! Unlock theo mạng, HTC 1, T-Mobile USA
unlock HTC Desire , giải mã HTC Desire , bẻ khóa HTC Desire , mở mạng HTC Desire

unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC Desire , Mạng vodaphone . Máy sử dụng HDH android. unlock sử dụng đầy đủ hết tất cả tính năng , xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 1 ngày ( không cần giữ máy , mua code trong vòng 24 tiếng )
Phí unlock là ( old data 150.000 VNĐ ) ( New Record : 400.000 VNĐ ) ( Super New Record : 650.000 VNĐ )

! Unlock - Giải Mã, ! Unlock theo mạng, HTC 1, Vodaphone
unlock HTC HD mini , giải mã HTC HD mini , bẻ khóa HTC HD mini , mở mạng HTC HD mini

unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC HD mini , Mạng vodaphone . Máy sử dụng HDH android. unlock sử dụng đầy đủ hết tất cả tính năng , xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 15p
Phí unlock là ( old data 350.000 VNĐ ) ( New Record : 400.000 VNĐ ) ( Super New Record : 650.000 VNĐ )

! Unlock - Giải Mã, ! Unlock theo mạng, HTC 1, Vodaphone
unlock HTC Legend , giải mã HTC Legend , bẻ khóa HTC Legend , mở mạng HTC Legend

unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC Legend , Mạng vodaphone . Máy sử dụng HDH android. unlock sử dụng đầy đủ hết tất cả tính năng , xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 15p
Phí unlock là ( old data 350.000 VNĐ ) ( New Record : 400.000 VNĐ ) ( Super New Record : 650.000 VNĐ )
! Unlock - Giải Mã, ! Unlock theo mạng, HTC 1, Vodaphone
unlock HTC Wildfire , giải mã HTC Wildfire , bẻ khóa HTC Wildfire , mở mạng HTC Wildfire

nhận unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC Wildfire , Mạng vodaphone . Máy sử dụng HDH android. unlock sử dụng đầy đủ hết tất cả tính năng , xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 15p
Phí unlock là ( old data 350.000 VNĐ ) ( New Record : 400.000 VNĐ ) ( Super New Record : 650.000 VNĐ )
! Unlock - Giải Mã, ! Unlock theo mạng, HTC 1, Vodaphone
Be khoa HTC MAGIC , mo mang HTC MAGIC , unlock HTC MAGIC , giai ma HTC MAGIC

unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC MAGIC , Rogers HTC MAGIC , unlock sử dụng đầy đủ hết tất cả tính năng , xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 15p
Phí unlock là ( old data 350.000 VNĐ ) ( New Record : 400.000 VNĐ ) ( Super New Record : 650.000 VNĐ )
unlock myTouch 3G Slide , giai ma myTouch 3G Slide , be khoa myTouch 3G Slide , mo mang myTouch 3G Slide

mobile nhận unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa . unlock T-mobile myTouch 3G Slide
sử dụng đầy đủ hết tất cả tính năng , xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 15p
Giá giãi mã ( old data 350.000 VNĐ ) ( New Record : 400.000 VNĐ ) ( Super New Record : 650.000 VNĐ )
! Unlock - Giải Mã, HTC 1
be khoa HTC Aria , mo mang HTC Aria , unlock HTC Aria , giai ma HTC Aria

nhận unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC Aria , HTC Intruder , HTC A6366 , AT&T Aria, Khóa bởi Mạng AT&T.xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 15p
Phí unlock là ( old data 350.000 VNĐ ) ( New Record : 400.000 VNĐ ) ( Super New Record : 650.000 VNĐ )
! Unlock - Giải Mã, ! Unlock theo mạng, AT&T USA, HTC 1
be khoa HTC Touch Diamond 2 , mo mang HTC PURE , unlock HTC PURE , giai ma ATT ST6356

nhận unlock , giải mã , mở mạng , bẻ khóa HTC PURE , Topaz , ATT ST6356 , HTC ST6356 , HTC T535X , HTC Touch Diamond2 , O2 Xda Diamond 2 , T-Mobile MDA Compact V .xài ok good cho tất cả mạng mobiphone , vinaphone , viettel , vietnamobile , beeline .
Thời gian unlock trong vòng 15′
Phí unlock là ( old data 350.000 VNĐ ) ( New Record : 400.000 VNĐ ) ( Super New Record : 650.000 VNĐ )