Bán cây giống: Cây chuối, cây gừng, cây đậu tương - 0963795836 - 0909087712 (Hồ Vi)
Chuối giống:
- Cây cao 20cm trở lên
- Cây không sâu bệnh, có sức phát triển tốt, sinh trường bình thường
+ Qui cách: 17-20cm
+ Lá: 4-6 lá
Gừng giống:
Gừng trâu làm giống, tư vấn kỹ thuật trồng gừng.
Bà con có nhu cầu, gọi 0963795836 - 0909087712 (Hồ Vi)
Giao hàng và tư vấn trồng cho bà con Chuối giống:
- Cây cao 20cm trở lên
- Cây không sâu bệnh, có sức phát triển tốt, sinh trường bình thường
+ Qui cách: 17-20cm
+ Lá: 4-6 lá
Gừng giống:
Gừng trâu làm giống, tư vấn kỹ thuật trồng gừng.
Bà con có nhu cầu, gọi 0963795836 - 0909087712 (Hồ Vi)
Giao hàng và tư vấn trồng cho bà conGung trau,giongcay,caytrong,chuoi,tuvan,kythuat,