Thành lập văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền thành lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài và có thể thành lập một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính. Vậy, thủ tục để thành lập văn phòng đại diện cho công ty ra sao? Hồ sơ cần thiết và đầy đủ để thành lập văn phòng đại diện thế nào? Hãy đến với Việt Luật để được tư vấn trực tiếp và đảm bảo quyền lợi pháp lý cho công ty bạn.
Dịch vụ của chúng tôi sẽ khiến bạn yên tâm và hài lòng nhất bởi giả cả hợp lý, cùng đội ngũ tư vấn luật chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất.
Dịch vụ, hồ sơ, thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty với Việt Luật
1. Thành lập văn phòng đại diện với Việt Luật:
Thành lập văn phòng đại diện
Thành lập chi nhánh công ty
Dich vụ thành lập chi nhánh công ty
Thủ tục thành lập chi nhánh
Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện
Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện
2. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện:
Khi thành lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo thành lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện. Nội dung thông báo thành lập văn phòng đại diện gồm:
Mã số doanh nghiệp
Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Tên văn phòng đại diện dự định thành lập
Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện
Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện
Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.