KHUYẾN MÃI LỚN

NEWPHONE Giảm giá trực tiếp từ
400k ->2 triệu trên mỗi sản phẩm
Chương trình áp dụng cho khách đặt trước 2 ngày bắt đầu từ 8/7đến 8/8
LH: 0962 888 333
Địa chỉ: 1076 CMT 8, P.4, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM
WEB: http://newphone.vn/

Blackberry

Blackberry Z10 (STL003)…......................3TR8
Blackberry Q10 (STL-003).........................................5TR
Blackberry Z3 (Cty)…………….............................. ......4TR5
Blackberry Z30 (Cty)…………................................. ....11TR
LH : 0962.888.333
ASUS ZENFONE

ZENFONE 5(A501) 1GB RAM.....................................3TR3
ZENFONE 5 (A501) 2GB RAM....................................3TR6
ZENFONE 5(A500) 2GB RAM.....................................3TR9
ZENFONE 6 (A600) 2GB RAM....................................4TR3

LH : 0962.888.333LG

LG G2 docomo NEW 100%.......................................5tr9
LG GPRO 2 NEW 100%.............................................. 9TR
LG G3 F400 NEW 100%...........................................12T R
LG LTE2 F160 99% ................................................2T R5
LG VU2 F200 99% .................................................2 TR7
LG G F180 99% .................................................. . 3TR3
LG GPRO F240 99%............................................... 4TR1
LG GX F310 99%............................................... .. .4TR3
LG G2 F320 99% .................................................. .5TR4
LG G FLEX F340 98% .............................................6tr9
LG GPRO 2 F350 LIKENEW...................................7TR3
LG LTE3 F260 NEW 100%.....................................4TR2
LG VU2 NEW 100%.............................................. .3TR6
LG G F180 NEW 100% (TRẮNG,ĐỎ,ĐEN)……..........4TR
LG GK F220 NEW 100% .......................................4TR4
LG GPRO F240 NEW 100% ...................................5TR6
LG GX F310LR NEW 100%......................................6TR
LG GX F310LR NEW 100% ( GOLD )......................6TR1
LG G2 F320 NEW 100% ........................................7TR1LH : 0962.888.333
SKY

SKY 830 98%............................................... ...............2TR6
SKY 840 99%............................................... ................2tr9
SKY 850 99%............................................... ...............3TR5
SKY 860 99%............................................... .................3tr9
SKY 870 99%............................................... ...............4TR1
SKY 880 99%............................................... ...............4TR7
SKY 890 99%............................................... ...............5TR9
SKY 900 99%............................................... .................5TR
SKY 810 NEW 100%.............................................. .......2tr9
SKY 830 NEW 100%.............................................. .....3TR2
SKY 830 NEW 100%.............................................. ......3TR5
SKY 850 NEW 100%.............................................. ......4TR3
SKY 860 NEW 100%.............................................. ......5TR3
SKY 870 NEW 100% .................................................. 5TR3
SKY 890 NEW 100% .................................................. ..7tr7
SKY 900 NEW 100%.............................................. ........5tr7
SKY 910 NEW 100% ................................................9T R5


LH: 0962.888.333
SAMSUNG


S3 E210 99%............................................... .4 TR
S4 E330 99%............................................... .6 TR3
NOTE 1 E160 99%............................................3TR 3
NOTE 2 E250 99%............................................5TR 3
NOTE 3 N900 99%............................................9TR 3
S4 E330 NEW 100%..........................................8TR1
S4 E330 GOLD NEW 100%................................8TR2
S5 G900(S/L/K) NEW 100%..............................11TR1
NOTE 2 NEW 100%..........................................7TR
NOTE 3 NEW 100%.......................................11TR2HTC


Desire 816 (2 sim)……........................................ ....6TR
HTC One (M8)…........................................... .........11TR3
HTC One (M7)……........................................ .............7TR6
HTC One Max….……….................................. .........11TR7

LH : 0962.888.333SONY

Xperia Z …………...................................... ......................6TR
Xperia Z1 .................................................. ..................8TR1
Xperia Z2 .................................................. ..........12TR690
Xperia M2 ….……………………...................... .................6TR2


LH : 0962.888.333