Mẹ mình gửi bơ xuống cho mình bán thêm tiền sữa cho con, mình bán nhanh cho các mẹ, bơ nhà ở Daklak, tất cả hái từ 1 cây:


IMG_20140721_122621.jpg
IMG_20140721_123833.jpg
IMG_20140721_124004.jpg
IMG_20140721_125046.jpg

Liên hệ Minh Anh: 0988955969 - Tân Định -Q.1 (Sau 17 giờ)