Ba nanh argentina, ba nanh brazin…
Bã nành ARGENTINA
+ Đạm: 46.11%
+ Độ ẩm: 10.15%
+ Xơ: 3.49%
+ Béo: 0.14%
Bã nành Trung Quốc
+ Đạm: 46%
+ Độ ẩm: 10%
+ Xơ: 6%
+ Béo: 1%
+ Tro: 7%
+ Bao: 50kg
Bã nành BRAZIL
+ Đạm: 45%
+ Béo: 6%
+ Ẩm: 13%
+ Xơ: 2,5%
Qúy khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: Ms. Hồ Vi -Tel: 0963.795.836
Công ty: Cổ Phần Xuất nhập khẩu Gia Minh
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
https://www.facebook.com/botcabahem
Liên hệ: Hồ Vi
ĐT: 0963795836