Xe nang Diesel Crown

Xe nâng Diesel Crown - xe nâng hàng từ USA

Các kiểu xe nâng hàng Crown:
Xe nâng động cơ Diesel (Crown Diesel Forklift) từ 1.5 tấn đến 18 tấn;
Xe nâng động cơ xăng gas LPG (Crơn LPG Forklift) từ 1.5 tấn đến 9 tấn;
Xe nâng điện 4 bánh ngồi lái (Battery Forklift 4 wheels) từ 1.5 tấn đến 5.0 tấn;
Xe nâng điện 3 bánh ngồi lái (Battery Forklift 3 Wheels) từ 1.0 tấn đến 2.0 tấn;
Xe nâng Reach Truck ngồi lái;
Xe nâng Reach Truck đứng lái;
Các kiểu xe nâng Stacker, Pallet Mover...

Sales@xenangcrown.com

Call: 0939.824.816