Bán Đất APAK Q2. Khu C, 4x20, H.ĐN, Đ14m, 42Tr/1m, 0903937049 Anh Trí
Bán Đất khu An Phú An Khánh, Quận 2. Khu C: + 4m x 20m, H. Đông Nam, Đ14m, Giá: 42Tr/1m + 4m x 20m, H. Đông Nam, Đ14m, Giá: 43,5Tr/1m + 4m x 20m, H. Tây Bắc , Đ12m, Giá: 43,5Tr/1m + 4m x 20m, H. Đông Bắc, Đ12m, Giá: 43Tr/1m + 4m x 20m, H. Tây Nam , Đ18m, Giá: 45Tr/1m + Mặt Tiền Trần Lựu 4m x 20m, H. Tây Bắc, Đ30m, Giá: 52Tr/1m + 10m x 20m = 200m, H. Bắc, Đ12m, Giá: 39Tr/1m + Mặt Tiền Hồ Sinh Thái 10m x 20m, H. Đông Nam, Đ18m, Giá: 58Tr/1m Liên hệ:---- 0903937049 Anh Trí,