Các bạn nhởi game teen teen cơ thể mếm.
Teen Teen 5.0 có gì mới
Các bạn sẽ nổi chơi phiên bản Teen Teen 5.0 với cùng do giáo sư rán hạng chúng mỗ và thêm ra đấy là Thiên sứ Teen Teen

Phiên bản Teen Teen 5.0 dành tặng mùa thềm năm ni sẽ giàu lắm điều thay đổi mới phẳng phiu .

Những tính nết năng mới phanh cập nhật sau đây :
Teen Teen 5,0
Tinh giảm quy trình hướng dẫn Tân thủ
Thêm các map nhởi mới tặng game
Cập nhật thêm tâm tính hoặc chào hỏi bạn bè.
Thêm ấm ả dành riêng cho vip
Vũ khí sẽ tốt đỡ vội vàng lên cấp 50
Pet Ánh sao và giàu y phục hấp dẫn khác
Teen teen 5.0
Game teen teen 5.0
cùng với phiên bản Teen Teen 5.0 ra thế hệ Sẽ kèm cặp theo sever định số phận . và sẽ lắm thêm các sự kiện mới chỉ dành tặng sever mới .
teen teen
Cưới đầu mùa
thi top bang hội
dương thế đệ nhất vip
Và thêm đơn điều nữa .theo khảo xáp thì sự kiện CODE sẽ được mở lại cho các game chôm teen teen 5.0 ,mà lại trước hết các bạn vì vậy cập nhật thông tin cá nhântính thêm Teen Teen 5.0 giàu hệt mới