1. Đặc điểm quan trọng với học kế toán

Chuẩn bị một cách khách quan. Kế toán nên ghi lại và báo cáo về các giao dịch học kế toán từ một quan điểm trung lập, mà không có bất kỳ thiên vị mà sẽ cung cấp cho người đọc một ấn tượng không chính xác về tình hình tài chính, kết quả, hoặc các luồng tiền của một doanh nghiệp.
 Một đặc điểm đặc biệt quan trọng đối với kế toán để ghi lại thông tin bằng cách sử dụng một ứng dụng phù hợp các tiêu chuẩn kế toán và trình bày kết quả tổng hợp trong cùng một cách, cho tất cả các giai đoạn trình bày.
 Một kế toán có kinh nghiệm sẽ chuẩn bị báo cáo tài chính cung cấp các thông tin cụ thể cần thiết cho quản lý để đạt được một quyết định. Đó là, kế toán không chỉ phát hành các báo cáo soạn cùng, tháng này qua tháng khác. Nó cũng có thể là cần thiết để tạo các báo cáo mới mà đối phó với những tình huống mới đối mặt với một doanh nghiệp.học kế toán 
Phù hợp với kiến thức người đọc. Kế toán nên chuẩn bị các báo cáo được thiết kế theo kiến thức của người đọc. Do đó, một địa chỉ ngắn tại một cuộc họp cổ đông có thể gọi cho một bài thuyết trình tổng hợp của chỉ một vài số liệu hiệu suất chủ chốt, trong khi một bài thuyết trình cho một tổ chức đầu tư có thể gọi cho một báo cáo chi tiết hơn nhiều.
Độ tin cậy và đầy đủ của thông tin. Cần có một hệ thống kế toán ở nơi đó là đủ toàn diện để có thể thường xuyên thu thập, ghi lại và tổng hợp tất cả các giao dịch, do đó người sử dụng của thông tin học kế toán được đảm bảo rằng họ đang đọc về kết quả hoàn thành của một doanh nghiệp. Điều này cũng có nghĩa là không có "bất ngờ" xuất hiện điều chỉnh hồi tố như báo cáo tài chính.
2. Ứng dụng kế toán tin học

Cử nhân Quản trị kinh doanh Kế toán Công nghệ thông tin tại cặp St Edward chiếm với khoa học máy tính trong một chương trình năm năm độc đáo. Bằng kép này là lý tưởng cho những sinh viên thưởng thức áp dụng hệ thống kỹ thuật để phân tích và quản lý thông tin kế toán. Bạn sẽ tốt nghiệp với hai bằng, một BBA trong Kế toán và Cử nhân Công nghệ thông tin máy tính, có thể dẫn đến cấp giấy phép là Kế toán Công chứng
Một trong số ít các chương trình đại học của loại hình này ở Mỹ, Kế toán Công nghệ thông tin đặt bạn vào giao điểm của kế toán và công nghệ thông tin. Bạn sẽ có được kinh nghiệm thực hành trong các dự án lớp học được hướng dẫn bởi giảng viên có nhiều thập kỷ kinh nghiệm chuyên môn. Các nhà lãnh đạo từ các doanh nghiệp và cộng đồng AIT là loa lớp học bình thường và cung cấp những hiểu biết có liên quan từ kinh nghiệm của riêng mình - cùng với cơ hội kết nối cho sinh viên. Tại website: gec.edu.vn
3. Tại sao học kế toán - Hệ thống thông tin kế toán?

Kế toán cung cấp các thông tin cần thiết để xác định và đánh giá lâu dài và ổn định tài chính ngắn hạn của các công ty, tổ chức, cá nhân. Kế toán theo dõi chi phí, cung cấp cái nhìn chi tiết về các khoản chi phí và đường dẫn tương lai, cũng như chuẩn bị, phân tích và xác minh các tài liệu tài chính. Họ tìm cách để có tài chính hiệu quả hơn, giữ hồ sơ công cộng và đảm bảo thuế được trả tiền đúng cách.
Kế toán là một mức độ linh hoạt. Học sinh tốt nghiệp với chuyên ngành học kế toán có thể tìm được việc làm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm: bán hàng, quản lý sản xuất, quản lý khách hàng, phát triển sản phẩm, mua sắm, quản lý chung, ngân hàng và kế hoạch tài chính.
Một sự hiểu biết mạnh mẽ của quá trình kinh doanh, kết hợp với một kiến thức tổng hợp của kế toán và công nghệ thông tin, sẽ làm cho bạn một nguồn tài nguyên có giá trị trong lực lượng lao động. Chương trình của chúng tôi trong kế toán và công nghệ thông tin sẽ cung cấp cho bạn một cạnh trên đối thủ cạnh tranh

Nguồn: http://gec.edu.vn/chuyen-vien-ke-toan-tin-hoc.html