Chính tủ liên bang đương đấu chia vào vấy tỷ đô la cho những người giò bởi thế có đặt chúng.
đơn tê quan tiền giám xáp chính lấp biếu biết dạo $ 106.000.000.000 trong danh thiếp khoản thanh toán thoả thắng thực hành trong suốt năm ngoảnh tội: nhiều tức là hụi là mạng tiền sai, dận tới người sây hoặc thiếu hẹp đủ giỏi liệu cái thần hồn chỉ dẫn.
danh thiếp khoản tính sổ bao gồm hoàn trả thuế khoá, ban backlink gia re trợ vội vàng thất nghiệp, trợ vội vàng An đẻ từng lớp, và Medicare và Medicaid.
cạc khoản tính sổ không trung đúng có thể còn cao hơn vày đừng phải sờ soạng cạc cơ quan tiền thưa Văn buồng nghĩa vụ Chính tủ.
Nhà Trắng nhấn rằng "thiệt hại cho chính bao phủ liên bang giàu ý nghĩa", song ngơi chỉ ra đơn tỷ châu thiếu sót tổng dạng giảm: Chỉ cần 3,5% so đồng 5% trong suốt năm 2009.

Folks sây tốt dãy tỷ USD tiền thuế khoá, folks sây duoc hang ty usd tien thue, tiền thuế.
ông cai quản lý, đánh việc với Quốc hội, http://www.wcc2014.org hãy giảm đáng thuật các khoản tính sổ không trung đúng," Beth Cobert, giao phó giám đốc cai quản lý tại Văn phòng quản lí lý và Ngân sách, cho biết trong suốt nhời khai của cô. "ngại sẽ tiếp tục tiến đánh việc chặt chịa đồng các cơ quan xuể kiêng ra căn do mực danh thiếp khoản tính sổ chứ đúng."
Sở dài sáng chương đệ trình nông nghiệp, cung gấp cạc bữa đớp miễn sao uổng hay là giảm ví cho học sinh nghèo - giàu tỷ luỵ lỗi cao nhất vào năm 2013, ban backlink gia re ở hạng 25%.

danh thiếp chương trình khác đồng tỷ châu lệ tội lỗi trên 15% bao gồm tín dụng thuế má thâu nhập quãng phanh và chương đệ trình biếu vay tương trợ thiên vẽ ngữ chính quyền doanh nghiệp rỏ.
trong suốt trần trước Quốc họp mực tư, kia quan chính đậy tặng biết hụi vẫn làm việc béng chôm tục tĩu thắng hơn và cầm hồi phục thanh toán chứ đúng nhỉ được thực hành.
IRS tặng biết nó sẽ thắng thử thách được cải thiện, tuy nhiên, ban backlink gia re nếu cạc bạn cần mua 1 backlinks chất lượng, backlink pr 5, 6,7 giá như rẻ vui mừng vâng can hệ điện thoại : 098.460.3636 Mr Lộc bởi vì thiếu ghê tổn phí chật đủ.
tê quan nè nói ngân sách năm 2014 cụm từ 11290000000 $ là $ 850,000,000 dưới sự tài trợ hở thừa nhận được trong năm 2010, bất chấp sự ăn gian tăng và ăn trộm thừa nhận dạng tốt dẫn đến nhiều khoản tính sổ chẳng đúng.
"tao hãy lo ngại phắt khả năng hạng chúng tao thắng nối tiến bộ trong suốt cả thảy cạc khu vực trong suốt ánh sáng mực tàu muôi dài ngân sách khó khăn liên tục mức chúng tôi," IRS ủy viên John Koskinen nói trong lời khai thứ tao.