• Tốc độ download/upload: 35Mb/35Mb.
 • Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 2.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng trước 3 tháng cước.
 • Tặng 50% phí hòa mạng còn 1.000.000đ cho khách hàng lắp mới.
 • Trang bị miễn phí router quang cao cấp (trị giá 5.000.000đ), tốc độ cực mạnh, bảo hành miễn phí trong quá trình sử dụng.
 • Giảm 30% cước sử dụng (cam kết 15 tháng), còn 840.000đ/tháng.
 • Giảm 35% cước sử dụng (cam kết 24 tháng), còn 780.000đ/tháng
 • Tặng 1 IP tĩnh (trị giá 500.000đ) cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.

Gói internet FTTH cáp quang VNPT - FiberVNN: F1
 • Tốc độ download/upload: 45Mb/45Mb.
 • Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 2.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng trước 3 tháng cước.
 • Tặng 50% phí hòa mạng còn 1.000.000đ cho khách hàng lắp mới.
 • Trang bị miễn phí router quang cao cấp (trị giá 5.000.000đ), tốc độ cực mạnh, bảo hành miễn phí trong quá trình sử dụng.
 • Giảm 30% cước sử dụng (cam kết 15 tháng), còn 1.260.000đ/tháng.
 • Giảm 35% cước sử dụng (cam kết 24 tháng), còn 1.170.000đ/tháng.
 • Tặng 1 IP tĩnh (trị giá 500.000đ) cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.
 • Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ (trị giá 3 triệu đồng).

Gói internet FTTH cáp quang VNPT - FiberVNN: F2
 • Tốc độ download/upload: 50Mb/50Mb.
 • Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 2.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng trước 3 tháng cước.
 • Tặng 50% phí hòa mạng còn 1.000.000đ cho khách hàng lắp mới.
 • Trang bị miễn phí router quang cao cấp (trị giá 5.000.000đ), tốc độ cực mạnh, bảo hành miễn phí trong quá trình sử dụng.
 • Giảm 35% cước sử dụng (cam kết 15 tháng), còn 1.495.000đ/tháng.
 • Giảm 40% cước sử dụng (cam kết 24 tháng), còn 1.380.000đ/tháng.
 • Tặng 1 IP tĩnh (trị giá 500.000đ) cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.
 • Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ (trị giá 3 triệu đồng).

Gói internet FTTH cáp quang VNPT - FiberVNN: F3
 • Tốc độ download/upload: 55Mb/55Mb.
 • Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 2.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng trước 3 tháng cước.
 • Tặng 50% phí hòa mạng còn 1.000.000đ cho khách hàng lắp mới.
 • Trang bị miễn phí router quang cao cấp (trị giá 5.000.000đ), tốc độ cực mạnh, bảo hành miễn phí trong quá trình sử dụng.
 • Giảm 35% cước sử dụng (cam kết 15 tháng), còn 2.080.000đ/tháng.
 • Giảm 40% cước sử dụng (cam kết 24 tháng), còn 1.920.000đ/tháng.
 • Tặng 1 IP tĩnh (trị giá 500.000đ) cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.
 • Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ (trị giá 3 triệu đồng).

Gói internet FTTH cáp quang VNPT - FiberVNN: F4
 • Tốc độ download/upload: 65Mb/65Mb.
 • Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 2.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng trước 3 tháng cước.
 • Tặng 50% phí hòa mạng còn 1.000.000đ cho khách hàng lắp mới.
 • Trang bị miễn phí router quang cao cấp (trị giá 5.000.000đ), tốc độ cực mạnh, bảo hành miễn phí trong quá trình sử dụng.
 • Giảm 35% cước sử dụng (cam kết 15 tháng), còn 3.575.000đ/tháng.
 • Giảm 40% cước sử dụng (cam kết 24 tháng), còn 3.300.000đ/tháng.
 • Tặng 1 IP tĩnh (trị giá 500.000đ) cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.
 • Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ (trị giá 3 triệu đồng).

Gói internet FTTH cáp quang VNPT - FiberVNN: F5
 • Tốc độ download/upload: 75Mb/75Mb.
 • Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 2.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng trước 3 tháng cước.
 • Tặng 50% phí hòa mạng còn 1.000.000đ cho khách hàng lắp mới.
 • Trang bị miễn phí router quang cao cấp (trị giá 5.000.000đ), tốc độ cực mạnh, bảo hành miễn phí trong quá trình sử dụng.
 • Giảm 35% cước sử dụng (cam kết 15 tháng), còn 7.475.000đ/tháng.
 • Giảm 40% cước sử dụng (cam kết 24 tháng), còn 6.900.000đ/tháng.
 • Tặng 1 IP tĩnh (trị giá 500.000đ) cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.
 • Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ (trị giá 3 triệu đồng).

Gói internet FTTH cáp quang VNPT - FiberVNN: F6
 • Tốc độ download/upload: 85Mb/85Mb.
 • Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 2.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng trước 3 tháng cước.
 • Tặng 50% phí hòa mạng còn 1.000.000đ cho khách hàng lắp mới.
 • Trang bị miễn phí router quang cao cấp (trị giá 5.000.000đ), tốc độ cực mạnh, bảo hành miễn phí trong quá trình sử dụng.
 • Giảm 35% cước sử dụng (cam kết 15 tháng), còn 9.750.000đ/tháng.
 • Giảm 40% cước sử dụng (cam kết 24 tháng), còn 9.000.000đ/tháng.
 • Tặng 1 IP tĩnh (trị giá 500.000đ) cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.
 • Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ (trị giá 3 triệu đồng).Chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng thanh toán trả trước cước internet cáp quang VNPT FiberVNN như sau:
 • Tặng ½ tháng cước internet cáp quang VNPT FiberVNN cho khách hàng trả trước 3 tháng cước.
 • Hoặc tặng 1 tháng cước internet cáp quang VNPT FiberVNN cho Khách hàng trả trước 6 tháng cước.
 • Hoặc tặng 2 tháng cước internet cáp quang VNPT FiberVNN cho Khách hàng trả trước 12 tháng cước.
Thời gian lắp đặt cáp quang VNPT - FiberVNN : theo yêu cầu của khách hàng


Đặc biệt ưu đãi dành cho các đối tượng sau:
 • Khách hàng là đối tượng thuộc ngành Y tế, tham khảo tại đây.
 • Khách hàng là đối tượng thuộc ngành Giáo dục, tham khảo tại đây.
 • Khách hàng từ nhà mạng khác chuyển sang các gói (trừ gói Fm) được tặng thêm 5% cước sử dụng.
 • Khách hàng lắp đặt nhiều đường Internet cáp quang cùng lúc, sẽ có chính sách khuyến mãi ưu đãi rẻ hơn rất nhiều. (chi tiết vui lòng liên hệ 091.34.777.38)

Tặng thêm đối với các khách hàng là Đại lý Internet công cộng:
 • Cấp miễn phí Giấy chứng nhận là Đại lý Internet của VNPT.
 • Tặng miễn phí 01 bảng hiệu chứng nhận là Đại lý Internet của VNPT.

Quý Khách Hàng vui lòng đăng ký online và điền đầy đủ thông tin : tại đây