Chia sẻ những thông tin tài chính bí mật

Khi là vợ chồng hãy nên tin tưởng nhau, các bạn nên công khai với nhau nhất là về tài chính, đừng nên tự lập quỹ đen và không kiểm soát vào ra cho người bạn đời của mình biết. Tất cả từ séc, sổ tiết kiệm, hợp đồng bảo hiểm, văn tự thế chấp, sổ đỏ nhà, đồ trang sức, tài khoản ngân hàng, giấy đăng ký kết hôn, chìa khóa két nên đều được xem là tài sản chung và cần công khai hết với nhau. Kể cả khi một trong hai bạn có khoản nợ thì cũng đừng nên giấu thông tin này.

DAIHANCORP.COM St