Dị Tinh Giờ vàng X2 cuối tuần
Dị toàn bây giờ vàng X2 chót phẳng phiu
Dị Tinh khuyến mãi cuối kè chật hấp dẫn với lắm phần thưởng giàu giá trị.1. Khuyến mại thẻ nộp
thời kì: trường đoản cú 00h00 ngày 28/06 tới 23h59 ngày 28/06/2014
Đối tuyệt nhiên: hết thảy người chơi
Nội dung: trong suốt thời kì diễn vào sự kiện, người chơi nạp thẻ đầu tiên sẽ nổi khuyến mại 50%.
2. hiện vàng luyện gấp
Thời gian: tự 12h00 ngày 27/06 tới 12h00 ngày 30/06/2014
đối xử tịnh vô: bít tất người chơi
Nội dung:
trong suốt Thời gian diễn vào sự kiện, người chơi tham gia các hoạt cồn Trong game sẽ đặt X2 khiếp nghiệm và tỉ châu lệ sa phường.

3. Giảm giá như Cashshop
thời kì: trường đoản cú 12h00 ngày 27/06 tới 12h00 ngày 30/06/2014
Đối tịnh vô: thảy người chơi
Nội dung:
trong suốt thời kì diễn ra sự kiện, người nhởi sắm cạc quết phẩm trên Cashshop sẽ nổi giảm ví 30%
audition mobile
gopet 123
gopet 124
tính tình thêm Dị toàn hiện vàng X2 cuối tuần tra