Khi mọi người tìm kiếm trên google bằng cách sử dụng một trong những từ khóa của bạn, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm. Hiện tại, bạn đang quảng cáo đến đối tượng đã quan tâm đến mình. Khi sử dụng thuật ngữ trong quảng cáo google adwords sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn và trở nên quen thuộc đối với tất cả các nhà quảng cáo.

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến nhất bạn sẽ thấy:

Từ khoá: Từ khoá bạn chọn là thuật ngữ hoặc cụm từ bạn muốn ‘kích hoạt’ để quảng cáo của mình xuất hiện. Ví dụ: nếu bạn phân phối hoa tươi, bạn có thể sử dụng ‘phân phối hoa tươi’ làm từ khoá trong chiến dịch adwords của mình. Khi người dùng google nhập ‘phân phối hoa tươi’ trong tìm kiếm của google, thì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện bên cạnh các kết quả tìm kiếm.

Vị trí: Giống như từ khoá, vị trí là một cách khác để bạn kiểm soát nơi quảng cáo của mình xuất hiện. Vị trí thường là một trang web nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện. Ví dụ: nếu bạn chọn www.example.com/sports làm vị trí, thì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên trang web đó.

Chiến dịch & Nhóm Quảng cáo: Tài khoản adwords được sắp xếp thành chiến dịch và nhóm quảng cáo. Bạn bắt đầu bằng một chiến dịch có ngân sách hàng ngày và tuỳ chọn nhắm mục tiêu riêng. Bạn có thể có nhiều chiến dịch chạy và có thể chọn tạo một chiến dịch cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn quảng cáo. Trong mỗi chiến dịch, bạn có một hoặc nhiều nhóm quảng cáo, là tập hợp các quảng cáo, từ khoá và vị trí có liên quan.

Hiển thị: Số lượng hiển thị là số lần một quảng cáo được hiển thị trên google hoặc mạng google. Theo dõi hiển thị của bạn để xem quảng cáo của bạn được hiển thị cho bao nhiêu người.

Nhấp chuột: Nếu một khách hàng xem quảng cáo của bạn và nhấp vào quảng cáo đó để tìm hiểu thêm hoặc kinh doanh với bạn, thì lần nhấp đó được ghi lại trong tài khoản của bạn là một nhấp chuột. Theo dõi các nhấp chuột để xem có bao nhiêu người chọn nhập trang web từ quảng cáo của bạn.

Giá mỗi nhấp chuột: Bạn chọn số tiền tối đa bạn muốn trả cho mỗi khi người dùng nhấp vào quảng cáo của mình. Số tiền này được gọi là giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột của bạn. Giá thầu mỗi nhấp chuột cũng giúp xác định tần suất quảng cáo của bạn có thể xuất hiện và xếp hạng của quảng cáo trên trang.

Giá mỗi nghìn lần hiển thị: Với một số chiến dịch, bạn có thể chọn trả cho các lần xem quảng cáo của mình thay vì các nhấp chuột. mỗi nghìn lần hiển thị tối đa là số tiền cao nhất bạn muốn trả cho mỗi nghìn lần hiển thị hoặc các lần xem quảng cáo của bạn. Đặt giá thầu mỗi nghìn lần hiển thị chỉ có sẵn cho các chiến dịch nhắm mục tiêu mạng hiển thị và không nhắm mục tiêu tìm kiếm của quảng cáo google hoặc trang web đối tác tìm kiếm.