Cân định lượng phối trộn MSWS01


Cân định lượng
phối trộn MSWS01 sử dụng 01 phễu cân.

- Cân định lượng phối trộn MSWS01 định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn.

- Cân định lượng phối trộn MSWS01 được điều khiển bằng phần mềm điều khiển lưu trữ tỉ lệ % các thành phần nguyên liệu.

- Hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ phần mềm và điều khiển quá trình định lượng.