Ha noi time tower, chung cu ha noi time tower
Ha noi time tower, chung cu ha noi time tower, ha noi time tower, chung cu ha noi time tower, ha noi time tower, chung cu ha noi time tower, ha noi time tower, chung cu ha noi time tower, ha noi time tower, chung cu ha noi time tower, chung cu ha noi time, ha noi time tower:
Dự án do công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ dầu khí Việt Nam( PVR). Dự án nằm trong khu đô thị mới văn phú. Dự án bắt đầu khởi công ngày 24/10/2010, đang tiến hành khoan cọc nhồi.
Bán tầng 12 căn 01, 84m2, hướng đống bắc
Tầng 15 căn số 4, S = 99m2
Tầng 22 căn số 10, S = 96m2
LH. Chị Ánh: 0975.60.80.82/ 0989.67.99.55</B>